Доставка и монтаж на двоен под в сървърно помещение, гр. Монтана

Доставка и монтаж на двоен под с PVC покритие, усилена стрингерна система, високо натоварване.

Премостване на крачета.

Сървърно помещение в гр. Монтана.

Подобни продукти