Инструкции за монтаж на двоен под

Инструкции за монтаж
1)    Монтажният екип трябва да се увери, че повърхността, на която ще се полага двойният под, е чиста, суха, и позволява безпроблемна работа.
2)    За да се гарантира приемане на двойният под в перфектен вид, се препоръчва неговото монтиране да се извършва на работната площадка като последна строително- ремонтна дейност. Всяка опасност от наводнение, или висока влажност, по време или след монтажа, може да компроментира качеството на материалите!
3)    Препоръчителна работна температура между 15 и 25 градуса по Целзии, влажност на въздуха – между 40% и 65 %.

4)    Всички чертежи, и спецификации на помещенията трябва да се обсъдят предварително, за да се избегне забавяне/затруднение на монтирането и за да се калкулира точно необходимото време за монтаж.

5)    Повърхността на основата трябва да бъде предадена чиста, суха, без пукнатини или дупки, без петна.

6)    Всички операции, касаещи ВиК и ел. Монтажно-строителни работи, трябва да се изпълнят преди монтирането на двойният под.

7)    Всички инсталации, минаващи под пода, трябва да минават на минимум 12 см от стената , за да не пречат на правилното полагане на поддържащата структура. Повърхностите, които са в контакт с пода, трябва да са чисти, равни и устойчиви на вибрации.

8)    Монтажният екип трябва да има достъп до електричество и вода, тъй като те са необходими за монтажните дейности. След полагането на пода, и преди приемането му от инвеститорите, достъпа трябва да бъде ограничен. По този начин се намалява до минимум възможността за нарушаване на целостта на монтираният под.

Монтаж на пода

1)    Преди започване на монтажа се извършва замерване на основата. Изчислява се отклонението в нивата, и се взима напредвид най-високата възможна точка.

2)    Проверява се качеството на замаската с нанасяне на специална боя. Тя трябва да е подходяща и да позволява полагането на грунда.

3)    Крачетата на поддържащата структура се монтират за основата на пода с помоща на полиуретаново лепило.
4)    Монтирането започва от проследяването и засичането на две точки, перпендикулярни на пода на помешеният, паралелни на страните. (фиг 1)

figura 1Фигура 1
2) Поддържащата структура се полага през 60 см, започвайки от точка 0, избягвайки завършването на панели с размер под 15 см. (фиг. 2).

figura 2Фигура 2
4) След полагането на структурата, се изравняват хоризонтално нивата на цялото помещение.

5) Панелите трябва да се полагат в „Т” структура, започвайки с първия ред, на две перпендикулярни основи. (фиг. 3).

figura 3Фигура 3
6) Необходимо е да се провери перпендикулярността на панелите (фиг. 3).

7) Монтирането на панелите може да се извършва по две направления, провивоположни на „Т” структурата.

8) Последни се полагат панелите по периметъра на помещението, след като се изрежат в подходящ размер. Ако няма възможност поддържащата структура да стига до края на помещението, се подлепват с полиуретановото лепило за стените. По този начин се окрепва допълнително системата.
9) Възможен трафик след полагане на двойният под се разрешава след минимум 48 часа.

Инструкции за съхранение
Техническият двоен инсталационен под трябва да се съхранява в сухи и затворени помещения, с ниско ниво на влажност.
Температурата в помещението трябва да е между 5˚ и 35˚ C.
Материалите трябва да се съхраняват в просторни, сухи складове, като по вертикал те трябва да се полагат две палета, и третото отгоре между две долни.

За въпроси и коментари, не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.

Покажи бутоните
Скрий бутоните