Изисквания за монтаж на двоен под

При стартиране на поръчката, трябва да се направи оглед на помещенията и да се замерят точните височини, на които ще бъде изграден двойният под.

Ако това не се направи, е възможно разминаване между изискваната височина и реално монтираният под.
Подът трябва да бъде сух и почистен от строителни отпадъци.

Преди започване на самият монтаж, пода се грундира с дълбоко проникващ грунд, което спомага за увеличаване на абхезията между лепилото, с което се лепят крачетата, и повишава здравината на крайният продукт.

Помещението се оразмерява преди започване на монтажа, с цел избягване на завършване на малки парчета от панелите на двойният под.
Предварително следва да бъдат уточнени моделите на необходимите первази за окончателния завършек на монтажа.
За правилното и качествено монтиране на первазите ъглите, подът и стените трябва да бъдат прави и почистени.
За качественото монтиране на настилката е необходимо помещението да бъде освободено от всякакъв вид мебели и прегради.

Други изисквания за качествено полагане на мокетни настилки:

– температурата на пода да бъде мин. 10°С
– температурата на въздуха да бъде мин. 18ºС
– абсолютно не се допускат извършване на допълнителни строителни работи след монтажа на настилката

Важно е да се знае, че при неспазване на посочените изисквания фирма „Билдстрой Проект” ЕООД не носи отговорност за произтичащите нежелани последствия, които могат да бъдат:

– Проникване на прах в мокета и разлепване
– при влажен под мокетът попива влагата и се понижава действието на лепилото
– непочистени ъгли, или криви стени, первазите не прилепват плътно към пода и стената
– при извършване на СМР след положена настилка са възможни всякакви деформации, накъсвания и замърсявания, които могат да наложат нейната подмяна
– при наличието на мебели и прегради няма да бъде възможно правилното полагане на двойният под

Желателно е огледа да се извърши поне седмица преди полагането на настилката.

Покажи бутоните
Скрий бутоните