Изисквания за монтаж на мокет и мокетени плочи

Технически изисквания за монтаж на мокет и мокетени плочи

Преди започване на монтажа, подът трябва да бъде изравнен и шпаклован с цел подобряване действието на лепилото.
Подът трябва да бъде сух и почистен от строителни отпадъци.
Предварително следва да бъдат уточнени моделите на необходимите первази за окончателния завършек на монтажа.
За правилното и качествено монтиране на первазите ъглите, подът и стените трябва да бъдат прави и почистени.
За качественото монтиране на настилката е необходимо помещението да бъде освободено от всякакъв вид мебели и прегради.

Други изисквания за качествено полагане на мокетни настилки:

– температурата на пода да бъде мин. 10°С
– температурата на въздуха да бъде мин. 18ºС
– преди залепване на настилката е необходимо тя да престои поне 24 часа на мястото на монтажа
– абсолютно не се допускат извършване на допълнителни строителни работи след монтажа на настилката

Важно е да се знае, че при неспазване на посочените изисквания фирма „Билдстрой Проект” ЕООД не носи отговорност за произтичащите нежелани последствия, които могат да бъдат:

– Проникване на прах в мокета и разлепване
– при влажен под мокетът попива влагата и се понижава действието на лепилото
– непочистени ъгли, или криви стени, первазите не прилепват плътно към пода и стената
– при извършване на СМР след положена настилка са възможни всякакви деформации, накъсвания и замърсявания, които могат да наложат нейната подмяна
– при наличието на мебели и прегради няма да бъде възможно правилното полагане на настилката

По желание на клиента, срещу допълнително заплащане, преди започване на монтажа, техническо лице ще замери с нужната апаратура стойностите на влажността и нивелацията на пода.

Желателно е огледа да се извърши поне седмица преди полагането на настилката.

Покажи бутоните
Скрий бутоните