Поддръжка на монтиран технологичен двоен под
1)    Когато е необходима интервенция на под-подовото пространство, панелите трябва да бъдат повдигани както е показано на фигура 1.
2) Избягвайте отварянето на „четири” плочи една до друга.

figura 1Фигура 1
3) Панелите трябва да се съхраняват два по два с лице към финишната покритие, с цел намаляване на възможността за повреда на покритието.
4) Когато пода е отворен, избягвайте транспортирането на тежки предмети върху него, тъй като товароносимостта на пода е пресметната при изцяло монтиран под.
5) Панелите се повдигат със специална „вакуумна лапа”. Максимум 3 панела трябва да се повдигат от един ред! (Фиг.2)

fig 2fig 3

fig 4fig 5

 

6) Вакуумната лапа трябва винаги да бъде позиционирана в центъра на панела! Повдига се внимателно, докато панела се отдели от крачетата. След това се транспортира и складира вертикално!
7) Не се опитвайте да помагате на повдигането на панела с ръце – възможно е да се получават наранявания!
8) Не използвайте неподходящи инструменти (отверки, лостове и др.), за повдигане на панелите – със сигурност ще се получат наранявания на панелите и след това ще се наложи тяхна подмяна!
9) Не съхранявайте панелите без надзор – възможно е наранявания.
10) Премахнете възможните мръсотии от повърхността на крачетата след отделянето на панелите – възможно е те да попречат на последващото правилно поставяне на отделеният панел!
11) Проверете дали капачетата на крачетата, както и стрингерите са в правилна позиция преди последващото монтиране на панелите!
12) След интервенция панелите трябва да бъдат полагани в абсолютно същият ред, в който са били отделени.
13) Температурата в помещенията, в които е монтиран двойният под, трябва да е между 15С и 25С и влажността на въздуха не трябва да е по-голяма от 65 %. При отклонения от тези показатели са възможни повреди по панелите – тяхното подуване или изкривяване.
14) Разрези в панелите трябва да се правят на не по-малко от 10 см от ъгъла на панела. Допълнителни крачета трябва да се полагат в зависимост от товароносимостта на пода.
15) Само оторизирани изпълнители трябва да правят промени или модификации на двойният под! Възможни са пропадания на пода и наранявания ако се извършват от неоторизиран персонал!
16) Не трябва да има контакт между кабели и поддържащата структура на двойният под! Не трябва да има кабели по панелите от гледна точка на пожарно-аварийна безопасност.
17) А) Когато се налага транспортирането на тежки предмети по двойният под, полагайте допълнителни плоскости за разпределяне на концентрираният товар!
Б) Трябва да се обърне внимание на динамичното натоварване от тежки предмети – винаги трябва да се разпределя между няколко панела!
18) Почистването на пода трябва да се извършва много внимателно с не-абразивни (текстилни) метли, и препарати с неутрална основа! Те трябва да са много добре подсушени! Не се позволява почистването на пода с мокри метли или мопове, тъй като е възможно раздуване на панелите.
19) Всеки дефект, повреда или отклонение от характеристиките на пода трябва да бъде докладван в рамките на 24 часа на доставчика!

 

Покажи бутоните
Скрий бутоните