Цени и плащания

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Всички цени на стоките в електронния каталог са в български лева.

Цената на отделните предлагани стоки е поставена непосредствено до снимката на съответната стока.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:  

  1. Чрез банков превод: При плащане чрез банков превод Клиентът трябва да нареди плащането по следната сметка на “Билдстрой Проект” ЕООД:

„Банка ДСК“ ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG69STSA93000026037722

В платежното нареждане трябва да се посочи номера на поръчката, датата, на която е направена, поръчаните стоки и общата дължима сума.

 
ВАЖНО:   “Билдстрой Проект” ЕООД НЕ събира картови данни и като търговец няма достъп до тях. Достъп до картовите данни има единствено обслужващата ни банка.
Транзакционната валута (тази която се въвежда в платежната страница при покупка) е български лев. При плащане с карта чрез виртуален ПОС терминал Клиентът депозира сума, равна на стойността на направената поръчка. След като транзакцията на депозита бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги.

Покажи бутоните
Скрий бутоните